Regulamin kąpieli leśnych

  1. Zajęcia odbywają się w terenie przyrodniczym, na wyznaczonych ścieżkach lub poza nimi, w różnych (zmiennych) warunkach atmosferycznych. Dokładna lokalizacja miejsca zbiórki będzie podana w instrukcji po zapisaniu się na spacer.
  2. Osoba uczestnicząca zobowiązuje się do samodzielnego dbania o własne bezpieczeństwo i oświadcza, że jej stan zdrowia pozwala na udział w wydarzeniu o takich charakterze. 
  3. LSR Adam Markuszewski oraz zatrudnione przez niego osoby prowadzące spacery nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody materialne powstałe podczas spaceru oraz wypadki, które mogą wynikać z wycieczek terenowych, wystąpienie alergii, użądleń, ukąszeń komarów, kleszczy ani chorób z nimi związanych.
  4. Udział w aktywnościach jest dobrowolny. W razie decyzji o rezygnacji ze spaceru w jego trakcie, osoba uczestnicząca niezwłocznie poinformuje o tym osobę prowadzącą spacer (osobiście lub sms) i bierze odpowiedzialność za swój samodzielny powrót. Kontakty do osób prowadzących podane są w instrukcji.
  5. Udział w spacerze mogą brać tylko osoby bez objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura, duszności, ból gardła, ból głowy, kaszel).
  6. W przypadku występowania szczególnej dolegliwości, choroby, alergii, mniejszej sprawności, o której osoba prowadząca spacer powinna wiedzieć, prosimy o informację na początku spaceru.
  7. W trakcie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz używania środków psychoaktywnych.
  8. Warunkiem uczestnictwa w spacerze jest zapisanie się na spacer przez portal evenea. Linki do poszczególnych spacerów znajdują się w zakładce CYKL 2024.
  9. LSR Adam Markuszewski zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu wyprawy, po wcześniejszym kontakcie z osobami, które zakupiły bilet.
  10. Rezygnacje po dokonaniu zapisu są możliwe na 24 godziny przed spacerem. Rezygnacja w czasie krótszym niż 24 godziny traktowana jest jak wykorzystanie wejścia w ramach karnetu. Nie zwracamy środków za niewykorzystane spacery w ramach karnetu.
  11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.